Algemene voorwaarden incl privacy protocol


Onderstaand heeft alleen nog betrekking op Helibars Europe.
This document applies to Helibars Europe
www.helibars.eu  
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de webwinkels
Algemene leveringsvoorwaarden
Onze webwinkel verricht haar diensten uitsluitend in overeenstemming met deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Our webshop provides its services only based on the conditions descriped below unless differently agreed upon.
Koop overeenkomst:
Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van een bestelling in onze winkel. Ter bevestiging sturen we u een email.
Indien u een bestelling plaats op onze website, dient u de leeftijd van achttien (18) jaar te hebben gepasseerd. Indien dit niet het geval is hebben wij schriftelijke toestemming van een van de ouders/voogd nodig.
De afnemer is ten opzichte van  BPT webwinkel  volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de bestelling.
Sales agreement
A sales agreement is effectieve after placing an order in our webshop. We inform you via email about the receipt of the order. Individuals must have the age of 18 years or above. If not written permission from a parent ( or equal) is required. The buyer is responsible for the completeness of the order.

Bestelling annuleren:
Annuleren is alleen mogelijk indien u contact met ons opneemt via telefoon of mail, binnen 24 uur na ontvangst van de bevestiging van de bestelling.
Cancel order:
The order can be cancelled via email or telephonic contact within 24 hours after we received your order

Prijzen:
De door ons genoemde prijzen zijn in Euro, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds bevestigde bestellingen.
Prices:
All prices are in Euro and include VAT/MwSt/BTW but are excluding shipping and handling cost. All prices are subject to change without prior notice. Price changes do not influence prices already agreed upon.

Betalingswijze:
De geplaatste bestellingen dienen vooruit betaald te worden betaald.
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Helibars Europe  gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
Payment
All payments must be completed prior to shipment of the goods unless agreed otherwise

Vooruitbetaling per bank of giro:
U schrijft zelf het totale bedrag (inclusief verzendkosten) van de order over. Vergeet het ordernummer niet te vermelden!
Payment via bank:
You tranfer the the total amount to our bankaccount to include shipping costs. Please list the ordernumber with your payment!
Betaling via Paypal is mogelijk naar info@helibars.eu.  Paypal kosten zijn 3% van het totaal bedrag. Deze worden in rekening gebracht.
Payment using Paypal is possible to info@helibars.eu. Paypal cost are 3% of the total amount and will be charged to the paying party.

Verzendwijze en kosten:
Orders worden verzonden met PostNL  of DHL na ontvangst van de correcte betaling. Deze levert in de meeste gevallen de order af binnen twee à drie werkdagen.
De keuze van de wijze van verzending en verpakking geschieden steeds voor rekening en risico van de verkoper.
Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.
Mocht de postbode u niet thuis treffen dan zal deze een afhaalbewijs bij u achterlaten. U kunt dan daarmee en een geldig identiteitsbewijs het pakket afhalen op het postkantoor. Het pakket blijft dan 3 weken op het postkantoor liggen voordat het weer naar ons wordt teruggezonden. Mochten wij in dergelijke situatie nogmaals het pakket aan u moeten sturen dan rekenen wij een bijdrage in de verzendkosten van € 10,00
Wij bieden ook de mogelijkheid uw bestelling af te leveren op een ander adres. U kunt dat aangeven bij het invullen van uw adresgegevens.
Verzendkosten worden gebaseerd op de PostNL  tarieven
Shipment and costs:
All orders will be shipped via Post NL or DHL upon receipt of your payment. Delivery is in most cases within  two or three workdays. Shipment time within the EC is between 3 and 7 days. Outside the EC shipping times are difficult to forecast and can be influenced by customs, etc. Please note that we cannot influence the shipping time.
Method of packaging is at our option and risk. Time of legal delivery is at the moment that the goods depart our company.
In the event PostNL / DHL cannot deliver the goods an note will be left in your mailbox. With that note you can pickup the goods at the postoffice indicated on the notice. In the event the package not picked up and is returned to us we will resend the package after payment of the shipping costs plus  € 10,00 for the  second shipment
You can provide us a different shipping address if convenient for you. Shipping to such an address is at your risk
Delivery costs are based on PostNL tarifs. Within the NL packages up to 10kg have a limited insurance. For customers living outside the Netherlands it is at your option to include insurance and track & trace options. We do not take any responsibility for items lost in the transportation system that are not insured or have no track & trace.  Items lost in the transportation system will be reimbursed up to te maximum amount that can be recovered from the shipping company.

Levertijd:
Uw bestelling wordt na 24 uur en binnen 48 uur na ontvangst van uw betaling verstuurd mits op voorraad.
Indien één of meerdere artikelen van uw bestelling niet op voorraad zijn zullen wij u hierover inlichten en dan eventueel met u overeenkomen om het desbetreffende product dat voor vertraging zorgt te annuleren of in de wacht te zetten. Wij zijn afhankelijk van fabrikanten, ambachtlieden en leveranciers in het binnenland en buitenland en hebben daardoor onze bevoorrading niet altijd in de hand. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
Delivery of goods:
We will confirm the availability of the items after receipt of your order. We do our utmost to ship your available items within 24 hours after receipt of payment. In the event one or more of the items are not available we will inform you and discuss the delay of delivery or cancellation of the order in part or in whole. For most items we have to depend on manufacturers within and outside the Netherlands and often cannot influence the timely (re)stocking of goods. We will not accept any claim due to non or late delivery. In case of special ordered or manufactured parts / items the order cannot be cancelled unless the delivery time is such that it is no longer reasonably acceptable.

Pakketten die niet worden afgehaald op het postkantoor:
Mocht u niet binnen 4 dagen na verzenden de goederen hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.
Please contact us if you have not received your package within a reasonable time period.

Ruilen/retourneren van een artikel:
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het ( wettelijke) recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product in nieuw staat is. De verzendkosten voor uw rekening komen. Restitutie is er voor het geretourneerde product.
Indien u besluit om een product te retourneren, dient u ons daarvan vooraf via email op de hoogte te stellen.
Exchange/Return an item
By law you have the right to return an item within 7 days after receipt of the purchased goods. The item must be in new condition, not used or damaged and, if applicable, in the original packaging. The full purchase amount of the product will be reimbursed. Shipping and handling costs will not be reimbursed. In case you decide to return an item prior coordination with us is required.
Garantie:
Indien u een beschadigd of een ander dan het bestelde artikel ontvangt, dient u BPT daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, via email of telefoon in kennis te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de bestelling overeenkomen, heeft BPT de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Er is geen garantie op gebruikte goederen. Kleine afwijkingen in pasvorm en maatvoering kunnen voorkomen Dat is inherent aan het type product ( oude, originele en reproductie artikelen voor oude motoren) dat wij leveren. Bij repro artikelen kan het materiaal verschillen met dat van het origineel. De fabrikant doet haar uitsterste best dit te voorkomen.
Warranty
If you receive a damaged item or an item not ordered you should inform BPT as soon as possible but not later than within 7 days receipt. If it is proven that the items have not been ordered, BPT has the option to, upon return of the goods, deliver new goods or reimburse the invoice value. No warranty can be given on used parts. Due to the nature of the goods/parts sold (original and reproduction for historic vehicles) 100% fitment of parts cannot be quaranteed. Although the manufacturers do their utmost to make the highest quality ( reproduction) parts, size and material used can differ from the original.
Klachten en geschillen:
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen BPT en de wederpartij mochten ontstaan. Klachten over uw bestelling dient u altijd binnen 8 dagen schriftelijk aan ons te melden.
Complaints
On all purchase Dutch law is valid. Complaints concerning your order must be reported to us in writing within 8 calendar days

Uw persoonlijke gegevens:
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Uw gegevens  worden alleen gebruikt voor het verzenden van artikelen en communicatie met u, de klant. De communicatie kan zijn over de zending, garantie, retouren e.d. en bijvoorbeeld een nieuwsbrief.
Helibars Europe is niet aansprakelijk als het door u ingevoerde e-mailadres door onrechtmatige personen wordt gelezen, als uw e-mail account niet correct  werkt of wordt geleegd. U dient er zorg voor te dragen dat de door Helibars Europe  gestuurde gegevens alleen door u of de door u bevoegde personen wordt gelezen.
Uw gegevens, uitsluitend naam, ( email)adres en telefoonnummer(s),  worden maximaal 3 jaar bewaard. Wilt u dat deze gegevens verwijderd worden direct na afhandeling van uw bestelling, geef dat a.u.b. even aan.
Bestellen via onze webshop is een goedkeuring tot het gebruik zoals bovenstaand aangegeven van uw persoonsgegevens.
Natuurlijk heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Your personal information:
We will not use or sell your personal information to any third party unless specific prior approval by the individual or in direct relation to the order placed. We appreciate the trust you have put in Helibars Europe and will do our utmost to protect your personal information. Helibars Europe is not responsible if the e-mailadres is read by unauthorized people, your email account does not work properly or is being read by other from your account. It is your responsibility that the email messages between Helibars Europe and the customer can be read only by authorized persons.

Orders made through our webshop is an approval to use your personal information an described above i.e. for shipping purposes and communication with the ordering party.


Niet respecteren van onze voorwaarden:
Als u als klant onze voorwaarden niet respecteert zoals deze zijn geformuleerd vervalt elk recht op ruilen, retourneren of crediteren van een bestelling.
Verantwoordelijkheid:
De afnemer is zelf geheel verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde goederen. Helibars Europe  is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik en installatie, niet voor misbruik of illegaal gebruik.
Helibars Europe is niet aansprakelijk voor misbruik / verkeerd / onzorgvuldig gebruik van de geleverde producten.
Responsibilities:
The buyer is fully responsible for the proper use of the goods provided. Helibars Europe is not responsible for any negative results due to misuse, improper use and installation or illigal use.


NOTE: The Dutch version prevails. The translation in English is not an official translation.